Separering


Elkær Anlæg & Entreprenør

Autoriseret kloakmester

Tlf.: 40 40 10 12    Elkær Anlæg & Entreprenør - 8620 Kjellerup - Tlf.: 40 40 10 12 - mail@elkaer-anlaeg.dk

Separering af regnvand og spildevand:


Man separerer regnvand og spildevand for at gøre presset på kloakker og rensningsanlæg mindre.


Kloakseparering betyder, at regnvandet og spildevandet adskilles og løber i hver

sin ledning. Spildevandet løber fortsat til et renseanlæg, hvorimod regnvandet

løber direkte til vandløb, søer eller havet.
Ring på 40 40 10 12 for et uforpligtende tilbud.