Nedsivningsanlæg


Elkær Anlæg & Entreprenør

Autoriseret kloakmester

Tlf.: 40 40 10 12    Elkær Anlæg & Entreprenør - 8620 Kjellerup - Tlf.: 40 40 10 12 - mail@elkaer-anlaeg.dk


Nedsivningsanlæg:


Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og nedgravede fordelerrør, der sørger for, at spildevandet siver langsomt og kontrolleret ud i jorden. Vandet renses, efterhånden som det siver ned

gennem jordlagene, så det har en tilpas renhed, inden det når grundvandet.


Hvis grundvandet ligger meget højt i området, kan det være nødvendigt at etablere anlægget oven på jorden for at få afstand nok til grundvandet. Så lægges fordelerrørene i en sandmile oven på jorden. Milen dækkes af et lag muldjord for at holde på sandet.Ring på 40 40 10 12 for et uforpligtende tilbud.