Minirenseanlæg


Elkær Anlæg & Entreprenør

Autoriseret kloakmester

Tlf.: 40 40 10 12    Elkær Anlæg & Entreprenør - 8620 Kjellerup - Tlf.: 40 40 10 12 - mail@elkaer-anlaeg.dk


Minirenseanlæg:


Et minirenseanlæg kan være løsningen til bortledning af husholdningsspildevand, hvis du bor udenfor et kloakeret område. Anlægget kan benyttes af én eller flere husstande, alt afhængig af anlæggets størrelse.


Et minirenseanlæg er et lukket anlæg, som renser spildevandet efter samme princip som de store offentlige renseanlæg. Anlægget består af en brønd med pumpe, som renser spildevand ved hjælp af såkaldte mikroorganismer. I et minirenseanlæg renses spildevandet kemisk og biologisk efter at have passeret en bundfældningstank. På den måde omsættes og bindes de fleste af de forurenende stoffer i spildevandet. Efter rensning ledes vandet videre til dræn

eller vandløb.

Ring på 40 40 10 12 for et uforpligtende tilbud.